• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Katharinenklostret med Kulturhistoriska museet

Die Klosterkirche