• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Katharinenklostret med Kulturhistoriska museet

Das Kloster an der Mönchstraße