• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Katharinenklostret med Kulturhistoriska museet

St. Katharinen är ett av de få klostren i norra Tyskland som fortfarande har en nästan fullständigt bibehållen gotisk byggsubstans. Den sakrala byggnaden är en passande kuliss för olika utställningar om regionens fornhistoria, men också dess yngre historia. Här kan man följa stadens utveckling allt från dess grundande, hansatiden när staden var en av Östersjöns pärlor ända fram till mitten av 1900-talet. Även de som är intresserade av måleri och grafik får här sitt lystmäte tillgodosett.

  • Februari till oktober dagligen kl.10:00-17:00, november-januari Tis-Sön kl. 10:00-17:00       
  • Vuxna 6,00€, nedsatt inträde 3,00€, familjebiljett 14,00€, grupprabatter,  olika kombinations-biljetter  
------
St. Katharinenkloster
Katharinenklostret med Kulturhistoriska museet , Mönchstraße 25 , 18439 Stralsund
---