• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kulturkyrkan St. Jakobi

Med sina glaserade formstenar och den ornamentala utsmyckningen vid luckor och friser skiljer sig basilikan åt från de andra kyrkorna i Stralsund. Jakobikyrkan är idag en kulturkyrka och här har man konserter, utställningar etc. Särskilt intressant är utställningen om den österrikiske konstnären Friedensreich Hundertwasser.

  • Maj-oktober kl. 11:00-18:00   
  • Kyrka Hundertwasserutställning 7,50€, reducerat inträde 5,50€, barngrupper 1,00€  
------
Jakobikirche Stralsund
---