• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Heilgeistkyrkan och -klostret

Hospitalet St. Spiritus, även kallat Heilgeistkloster är stadens äldsta hospital. Här tog man förr hand om sjuka, gamla och hjälpbehövande. Klostret omnämndes första gången år 1256.

  • April-oktober: Mån-Lör kl.10:00-17:00, Söndagar och helgdagar kl.14:00-17:00       
  • Gratis inträde, gåvor tas gärna emot  
------
Heilgeistkloster Stralsund
---