• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kända svenskar: Gustaf II. Adolf och Co

Den svenska tiden tog sin början när den katolske fältherren Wallenstein1628 med sin här stod utanför stadens murar. Stralsund bad då Sverige om hjälp. Under de nästan 200 år som staden sedan skulle vara svensk kom flera kända personer att sätta sin prägel på staden, som var ett förvaltningscentrum belägen i det svenska Pommern.

------

Axel Graf von Löwen (1686 - 1772)

Von Löwen

Axel Graf von Löwen (generalguvernör för svenska pommern 1748-1772), föddes den 1 november 1686 och var den äldsta sonen i familjen. Han började en militär karriär vilket var vanligt på den tiden. Han var självsäker och orädd och skall redan som tioåring ha väckt Carl den elftes uppmärksamhet.

Ur dokumenten "Förteckning på mina tienster", "Mes memoires" och speciellt "Memoires d'un Suédois qui a servi le Roi Charles le XII." har vi goda kunskaper om de militära händleserna från denna tid och von Löwens speciella förhållande till Karl XII. Von Löwen bevarade en djup beundran för Karl XII hela livet vilket säkerligen också berodde på att denne försökte friköpa von Löwen som 1716 hade tillfångatagits. Det lyckades inte och till kungens död såg de inte varandra mer.

På sommaren 1929 gjordes ombyggnadsarbeten i rådhuset. Då hittade man en stor handskriven samling, bl.a brev, protokoll, akter samt filosofiska, religiösa, krigsvetenskapliga avhandlingar och autobiografiska skrifter som hade tillhört von Löwen.

År 1770 testamenterade von Löwen sin privata konstsamling samt sitt privata bibliotek till Stralsund vilket blev ett fundament för det kulturhistoriska museet samt för stadsarkivet. Museet var först beläget i rådhuset och den stora rådhussalen kallas "der Löwensche Saal."

---