• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kända svenskar: Gustaf II. Adolf och Co

Den svenska tiden tog sin början när den katolske fältherren Wallenstein1628 med sin här stod utanför stadens murar. Stralsund bad då Sverige om hjälp. Under de nästan 200 år som staden sedan skulle vara svensk kom flera kända personer att sätta sin prägel på staden, som var ett förvaltningscentrum belägen i det svenska Pommern.

------

Carl Wilhelm Scheele (1742 - 1786)

Scheele

Carl Wilhelm Scheele räknas än i dag som en av de mest kända "svenska" naturvetarna. Han föddes år 1742 i huset på Fährstrasse 23. Efter familjens ekonomiska nedergång tog han sig till Sverige och började sin utbildning som apotekarlärling i Göteborg vid femton års ålder.


Som autodidakt fick han kunskaper inom kemi. Med sina kunskaper överträffade han många internationella kemiker under hans tid. Kemikern och apotekaren Scheele upptäckte syret samt åtta grundämnen och nio syror och var den första som upptäckte att en metall kan ha olika oxidationsfaser. Från 1775 var han föreståndare för apoteket i Köping och samma år blev han medlem i svenska akademin i Stockholm. Hans nationalitet är fortfarande omdiskuterad.

Scheelehus , Fährstraße 23 , 18439 Stralsund
---