• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kända svenskar: Gustaf II. Adolf och Co

Den svenska tiden tog sin början när den katolske fältherren Wallenstein1628 med sin här stod utanför stadens murar. Stralsund bad då Sverige om hjälp. Under de nästan 200 år som staden sedan skulle vara svensk kom flera kända personer att sätta sin prägel på staden, som var ett förvaltningscentrum belägen i det svenska Pommern.

------

Cornelius Loos (1686-1738)

Det svenska regeringspalatset på Badenstrasse Efter det nordiska kriget kom den berömde svenske arkitekten Cornelius Loos till den pommerska fortifikationsstaben och ledde den från 1734 - 1736.


Mellan åren 1726 - 1730 byggde arkitekten den byggnad på Badenstrasse 17, som skulle bli det svenska regeringspalatset. Här residerade den svenske guvernören under sverigetiden. Byggnaden har två våningar och är byggd i enkel barock stil. I dag tjänar den som kommunal inrättning.

---