• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kända svenskar: Gustaf II. Adolf och Co

Den svenska tiden tog sin början när den katolske fältherren Wallenstein1628 med sin här stod utanför stadens murar. Stralsund bad då Sverige om hjälp. Under de nästan 200 år som staden sedan skulle vara svensk kom flera kända personer att sätta sin prägel på staden, som var ett förvaltningscentrum belägen i det svenska Pommern.

------

Gustaf II Adolf (1594 - 1632)

Gustaf II. Adolf

Stralsunds borgmästare Lambert Steinwich (1571 - 1629) höll 1628 hemliga förhandlingar med Gustaf II Adolf och slöt ett förbund mellan Sverige och Stralsund.

Genom att 1628 aktivt stödja det av Wallenstein belägrade Stralsund blandade sig Gustav II Adolf i trettioåriga kriget, och han ingrep i juni 1630 för att fördriva de kejserliga trupperna från Östersjön och komma Stralsund och de tyska protestanterna till hjälp.

I rådssalen i Stralsunds rådhus tillkännagav Gustaf II Adolf efter sin ankomst i september 1630 sitt krav att Stralsund skulle betala 100.000 riksdaler för de svenska truppernas uppehälle, en för den tiden alldeles oerhörd summa.

Till minne av att 300 år förflutit sedan konungens intåg i Stralsund, skänkte den Dahlbergska Gustav Adolf-stiftelsen i Stockholm, år 1930, staden en byst av Gustaf II Adolf som står uppställd på en nisch i muren i rådhusets pelargång. Bysten är en avgjutning av ett original som finns i Stockholm.

Byst av den svenske kungen Gustav II Adolf , Alter Markt
---