• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kända svenskar: Gustaf II. Adolf och Co

Den svenska tiden tog sin början när den katolske fältherren Wallenstein1628 med sin här stod utanför stadens murar. Stralsund bad då Sverige om hjälp. Under de nästan 200 år som staden sedan skulle vara svensk kom flera kända personer att sätta sin prägel på staden, som var ett förvaltningscentrum belägen i det svenska Pommern.

------

Karl XII (1682 - 1718)

Karl XII.

Karl XII Monarker som Fredrik IV av Danmark, tsar Peter I av Ryssland och den saxiska fursten August slöt sig samman år 1699 för att inta den svenska besättningen i norra Tyskland. 1700 började det nordiska kriget, i vilket Stralsund år 1714 blev belägrat.

Efter Karl den tolftes nederlag vid Poltawa 1709 gick han till Turkiet i exil. Hösten 1714 gav sig Karl slutligen av för att återvända till Sverige. Han red förklädd genom hela Europa med en följeslagare, en sträcka på 150 mil. De red i medeltal ca 17 mil om dan. När han kom till den Stralsund fick man skära av hans stövlar eftersom han inte tagit av dem under hela färden.

Tolv månader kämpade han med 36 000 soldater. Trots hans ingripande fick Stralsund kapitulera år 1715. Karl XII flydde och Stralsund tillhörde Danmark i nästan fem år. 1718 föll Karl XII vid Fredrikshald i Norge.

Ett minnesmärke på Frankendamm i Stralsund påminner om Karl XII i hansastaden.

Minnestavla i åminnelse av Karl XII av Sverige
---