• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kända svenskar: Gustaf II. Adolf och Co

Den svenska tiden tog sin början när den katolske fältherren Wallenstein1628 med sin här stod utanför stadens murar. Stralsund bad då Sverige om hjälp. Under de nästan 200 år som staden sedan skulle vara svensk kom flera kända personer att sätta sin prägel på staden, som var ett förvaltningscentrum belägen i det svenska Pommern.

------

Nikodemus Tessin

Det var inte bara svenskar som efterlämnade minnen, utan även Stralsunds egna söner vann rykte över hela världen under "svensktiden."

Medan den unge rådsherresonen Nikodemus i första hand vann ära och berömmelse som en flitig och genial byggmästare av fästningar, erhöll hans son, Nikodemus Tessin d.y., som en av de verkligt stora arkitekterna och byggmästarna i Svea rike. Bland många berömda byggnader som han ritat, har han skapat framför allt Stockholm slott.

---