• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Kända svenskar: Gustaf II. Adolf och Co

Den svenska tiden tog sin början när den katolske fältherren Wallenstein1628 med sin här stod utanför stadens murar. Stralsund bad då Sverige om hjälp. Under de nästan 200 år som staden sedan skulle vara svensk kom flera kända personer att sätta sin prägel på staden, som var ett förvaltningscentrum belägen i det svenska Pommern.

------

Sverigetiden

Sverigetiden började när generalen Albrecht von Wallenstein stod utanför stadens portar med sina trupper.

"Och om så staden skulle vara fastkedjad på himmelen så ska jag ta ner den"

ska generalen ha sagt.

Från maj till juli 1628 belägrade de kejserliga trupperna staden. Svenska och danska trupper kom att hjälpa staden och Wallensteins strävan att inta Stralsund misslyckades.

Med undertecknandet av avtalet mellan Stralsund och kungariket Sverige år 1628 började den svenska perioden. Med undantag av ett kort uppehåll tillhörde Stralsund Sverige i nästan 200 år fram till 1815.

Under denna tid fick Stralsund flera gånger utkämpa slag mot angripande trupper. Från 1713 till 1715 belägrades staden av trupper från Sachsen, Danmark och Ryssland. Detta ledde till att Stralsund från 1715 - 1720 kom att tillhöra kungariket Danmark.

1807 blev Stralsund åter krigsskådeplats. Napoleons trupper angrep staden. Den preussiske majoren Ferdinand von Schill kämpade tre dagar en bitter kamp mot fienden. Den 31 maj 1809 förlorade majoren sitt liv på Fährstrasse - ett minnesmärke på denna gata påminner om detta.

Under Wienerkongressen slöts ett avtal mellan Sverige och Preussen som kom att bli betydande för Stralsund: den 23 okotber 1815 övergick Stralsund till Preussen. Den svenska perioden slutade och den preussiska började.

---