• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta
Övernattningsmöjligheter

Ni söker övernattningsmöjligheter i eller omkring vår stad? Då vi vill gärna hjälpa vid planeringen. Se på vår bokningsystem.

unser Counter

Våra tjänster:

  • Rumsförmedling
  • Stadsrundgångar och service för resegrupper
  • Souvenirer och informationsmaterial

      
Våra öppettider:    

  • 01.05. - 31.10.

Mån - Fre 10:00 - 18:00, Lör 10:00 - 16:00, Sön 10:00 - 14:00

  • 01.11. - 30.04.  

Mån - Fre 10:00 - 17:00, Lör    10:00 - 14:00

Stormiga århundraden

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------
Stadtssiluett

Stadtssiluett

De rika fiskevattnen i Strelasund och de angivande kustvattnen samt de bördiga åkrarna i stadens omgivningar och på Rügens var en bra grundval för en livlig handelsverksamhet och bidrog snabbt till stadens välstånd. 1234 förlänades Rügenfursten Wizlaw I Stralsund stadsrättigheter i enlighet med den lübeckska stadsrätten. Redan under denna tid började stadens invånare att visa sin makt och självtillit genom att bygga imponerande kyrkor och det representativa rådhuset. En viktig roll i stadens religiösa och kulturella liv spelade dominikaner- och franskiskanerklostren. I och med att man i slutet av 1200-talet anslöt sig till Hansan blev Stralsund snart en blomstrande mellanlastningsplats. De medeltida skeppen (även kallade koggar) seglade i hela Östersjön och stora delar av Nordsjön. Lastade med sill, öl, vin, tyg, pälsar och järn bedrev man handel med Ryssland, Skandinavien, Frankrike, England och Nederländerna. Stralsund var vid sidan av Lübeck en av de viktigaste städerna kring Östersjön under 1300-talet. 1370 beslöt man att här förlägga fredsförhandlingarna med Danmark. Det kända fredsslutet i Stralsund betraktas än idag som en av Hansas största framgångar och kom att prägla maktfördelningen under lång tid i norra Europa.

Förutom sin betydelse under hansatiden spelade Stralsund under 1600- och 1700-talen en viktig militär roll under den svenska stormaktstiden. Svenskarna hade 1628 under kampen mot Wallenstein kommit till stadens militära hjälp, men kom senare under århundradenas lopp att huvudsakligen efterlämna fredliga spår. I enlighet med den Westfaliska freden 1648 blev Vorpommern och därmed också Stralsund svenskt. Staden kom sedan att under nästan 200 år att lyda under den svenska kronan. Från denna tid finns än idag några barockbyggnader bevarade som kommendanthuset vid Alten Markt och den svenska förvaltningsbyggnaden på Badenstraße.

1815 blev Stralsund en del av kungariket Preussen. Under den preussiska tiden gjordes mycket för att förbättra infrastrukturen och många förvaltningsbyggnader uppfördes i det nya regeringsdistriktet Neuvorpommern. 1848 byggdes den första tyska marinhamnen på Dänholm, vilket också var innebar grundandet av den preussisk/tyska marinen. Stationeringen var emellertid övergående. 1871 överfördes flottan till Kiel. I och med att Stralsunds anslöts till det rikstäckande järnvägsnätet 1863 och att man byggde ut hamnen blomstrade staden som exporthamn, vilket ledde till att sjöfartsnäringen fick ett rejält uppsving. Under 1800-talet byggdes många nya köpmannahus, banker och hotell, men också många offentliga byggnader som centralposten, ett sjukhus och olika skolor. Detta skedde emellertid ibland på bekostnad av den gamla bebyggelsen. Särskilt den gamla medeltida befästningsanläggningen kom att drabbas av nybyggnationen. En efter en försvann de gamla stadsportarna. Av de en gång 10 stadsportarna finns idag bara 2 kvar. Efter att stadsbefästningarna tagits bort påbörjades 1873 en livlig byggnadsverksamhet utanför stadsmurarna. Stralsunds befolkning ökade år från år. I början av 1900-talet var Stralsund en av de mest kända bad- och turistorterna längs med Östersjön. 1936 färdigställdes Rügendamm och staden blev en trafikknutpunkt för varu- och persontrafiken till Rügen och Skandinavien, en position som man bibehållit fram till idag.

---