• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Fährstraße 29-30

Fährstraße 29-30

Dessa båda höga gavelhus byggdes i mitten av 1700-talet och när de rustades upp 1965 byggdes de ihop till en funktionell enhet. De utgör typiska exempel på den bostadshusarkitektur under den svenska epoken som fortfarande präglar Stralsunds stadsbild och säkerligen kommer att göra det även i fortsättningen. Deras putsade fasader och de med flera avrundade steg försedda trappgavlarna samt luckorna till de gamla magasinen på takvåningarna, är karakteristiska drag i barockens byggnadskonst.

Gavelhus , Fährstrasse 29 - 30
---