• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Greve von Lillienstedts gravvård, Mariakyrkan

Gravvård

Greve von Lillienstedts gravvård utfördes av Johann Baptist Xavery som var en nederländsk mästare i bildhuggeri. Den 14 juni 1655 föddes greven i den finska staden Björneborg och han avled på sitt slott Divitz den 26 september 1732. På graven finns en inskrift som tyder på att greven måste ha varit en makalös man. ”Högvälborne och magnifike Herr Johannes Gref von Liljenstedt, friherre af Anoila, Herre till Divitz,…ledamot af de Svenske Riksens råd och Förste President utaf Högsta Konugsliga Domstolen uti Wismar,…; med Sälsynte andlige Gåfvor beskärad, medelst Giärningar & Förtienste för dess Fosterland i allom Vetenskap Flertalet Lärde öfverlägsen och yttermera, att honom intet månde fattas, äfven i Diktarkonsten til de yppersta räknad…hvilar her, afsomnad ålderstiger efter Ärorik Tienst hos fyra Konungar inom dess Fosterland äfvenså utom detta, sampt efter ett i Fromhet & Visdom tibragt Lif.”

Greve von Lillienstedts gravvård , In der Marienkirche
---