• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Heilgeist-Bastion (Helgeandsbastionen)

Helgeandsbastionen

Redan under 1200-talet började man bygga ut staden Stralsund till fästning. Ett system av stadsmurar, portar, bastioner och skyddande vallgravar präglade stadsbilden, men även det omkringliggande landskapet, ända till slutet av 1800-talet. Helgeandsbastionen uppstod som en del av den fästningsgördel som påbörjades 1628 under svenskt styre och som skulle komma att omgärda staden. I likhet med Kronlastadiebastionen åt norr har dess ursprungliga femkantiga grundritning bibehållits och möjliggör att man kan föreställa sig hur de, dåvarande, 15 bastionerna såg ut.

Helgeandsbastionen
---