• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Kommendanthuset

Commandantenhus

Kommendanthuset var en av den svenska regeringens byggnader och uppfördes 1748-51. Här var militärstabens centrala administration inhyst. 1950-90 användes huset för kulturevenemang i militärens regi och efter att ha stått tomt i flera år renoverades det 2002-03. På 1950-talet togs Stralsunds svenska vapen bort från gaveln men 2003 sattes en kopia av vapnet upp på samma ställe.

Kommandantenhuset , Alter Markt 14
---