• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Minnestavla i åminnelse av Karl XII av Sverige, Frankenkronwerk

Minnestavla

En viktig svensk kung tillbringade ett helt år av sitt korta liv i Stralsund. Kung Karl XII (1697-1718) förde krig när han befann sig i staden och f.ö. förde han krig under hela sin regeringstid. Han segrade i många slag men förlorade de avgörande. Så var det även här.

Staden belägrades av danska, preussiska och sachsiska trupper och efter det att kungen hade tagit sig till Sverige kapitulerade staden den 23 december 1715. Sedan blev staden dansk i fem år i enlighet med en överenskommelse mellan danskarna och den preussiske kung Friedrich Wilhelm. Först i och med freden i Frederiksborg den 3 juli 1720 återbördades Vorpommern och Rügen och därmed även Stralsund till svenska kronan. En minnestavla vid Frankenkronwerk påminner om denna tid. Inskriptionen lyder: “Sveriges kung Karl XII hade här sitt nattläger då staden belägrades av tre kungar. Från den 1 oktober till den 22 december 1715.“

Minnestavla i åminnelse av Karl XII av Sverige
---