• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Mönchstraße 23

Mönchstraße 23

Den svenska epokens bostadsarkitektur visar jämte de traditionella gavelhusen även prov på byggnader med taknocken parallell med gatan, vilka var lämpliga för representationsändamål. Ett exempel på denna typ utav byggnad är det palatsliknande huset med putsade fasader på Mönchstraße 23 från 1722. Trots att husets interiör har omgestaltats vid flera tillfällen finns barocka detaljer kvar. Värt att notera är de sirligt utsmyckade takkuporna i trä på det branta sadeltaket. I det här huset bodde tidvis Stralsunds planeringsarkitekt Ernst von Haselberg (1827-1905).

Mönchstraße 23
---