• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Ossenreyerstraße 1

Utifrån

Detta handels- och hyreshus restes efter stadsbranden 1680 i den tidstypiska stilen med husets långsida gentemot gatan och taknocken löpandes parallellt med denna. 1762-64 lät mecenaten Adolf Friedrich von Olthoff smycka salen på övervåningen med landskapsskildringar av stora format och illusionistiska golvmålningar, alla målade av Jacob Philipp Hackert. Denne konstnär uppskattades även av Johann Wolfgang von Goethe. 1928 var husets dåvarande ägare tvungen att sälja målningarna. Efter diverse turer återbördades de så småningom till Stralsund. 1987-88 moderniserades huset och tapetsalen av specialister från Sczcecin.

Ossenreyerstrasse 1 , 18439 Stralsund
---