• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Rådhusets innergård

Rathaus Stralsund

Rådhusets innergård

Efter den stora stadsbranden 1680, då även rådhuset eldhärjades, infogades ett trägalleri på innergården. Pelargången är i två våningar och hade förmodligen kyrkogången i Helgeandshuset som förebild. Den förra har dock med betydligt mer imponerande detaljer så som exempelvis de smala pelarnas blomdekor på postament och kapitäler.

Rådhuset , Alter Markt
---