• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Scheeles hus

Scheelehaus Stralsund

Carl Wilhelm Scheele räknas än idag till en av de mest berömda svensk-tyska vetenskapsmännen. Hans omåttliga vetgirighet ledde till att han upptäckte syret. Han föddes på Fährstraße 23 1742. Huset existerar fortfarande och kallas nu för ”Scheelehaus”. Familjens ekonomiska situation försämrades men Carl Wilhelm lyckades ta sig till Sverige och som 15-åring påbörjade han sin utbildning till apotekare. Redan under denna period av sitt liv tillägnade han sig på egen hand omfattande kunskaper inom kemin. Han fortsatte sin forskarbana i Malmö, Stockholm, Uppsala och Köping. 1775 blev han upptagen i Svenska Vitterhetsakademien och räknas än idag till de mest berömda ”svenska” naturvetenskapsmännen. Han dog i Köping 1786.

Scheeles hus , Fährstraße 23-24
---