• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Stralsunds svenska vapen

Svenska vapen

Över ingången till Stadsbiblioteket, på Kommendanthuset och på Rådhusets barockportal återfinner man Stralsunds svenska vapen. Det består av Stralsunds stadsvapen åtföljt till vänster av det svenska lejonet och till höger av den pommerska gripen. Den svenske kungen Karl XII förlänade Stralsund med vapnet 1714, nyss återkommen från sin turkiska exil, men privilegiebrevet kom inte staden tillhanda förrän 1720.

Stralsunds svenska vapen , Ossenreyerstraße
---