• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Svenska postkontoret

Svenska Postkontoret

År 1736 inträttades detta hus som kundligt-svenskt postkontor. Genom ökande posttrafik blev år 1853 en utvidgning nödvändig. Med invigningen av det kejserliga postkontoret vid nya torget (Neuer Markt) 1888 slutade husets användning från 1815 som preussiskt postkontor. År 1944 förstördes byggnaden delvis och blev åter uppbyggt i förändrat skick efter andra världskriget. På den nuvarande byggnanden är det ursprungliga svenska postkontorets storlek och fasadindeling synlig.

Svenska postkontoret , Mühlenstraße 42
---