• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Svenska minnen - Den svenska epoken i Stralsund

Tag reda på mer om vår Hansa- och världskulturtitelstad. Oavsett om vi pratar om hansatiden, svensktiden eller dagens Stralsund; gamla stans unika siluett har förblivit i stort sett densamma under århundradenas lopp.

------

Svenska regeringspalatset

Svenska regeringspalatset

Den svenske generalguvernören J. A. Meijerfelt lät uppföra regeringspalatset 1726-1730 enligt ritningar av arkitekten Cornelius Loos. Byggnaden rymde både generalguvernörens tjänsterum och bostad samt bl.a. bryggeri, bageri och ett stort kök. 1802 köpte den svenske kungen huset av Meijerfelts arvingar. Fram till slutet av svensktiden, 1815, förblev palatset den svenske generalguvernörens säte. I oktober 1815 skedde här även det officiella avträdandet av Svenska Pommern till Preussen. Vid ett bombanfall i oktober 1944 förstördes delar av huset men under efterkrigstiden återuppbyggdes det.

Svenska regeringspalatset , Badenstrasse 17
---