• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

Gamla rådhuset

Rathaus Stralsund

Rådhuset

När man står på Alt Markt ser man framför sig det gamla rådhuset som är en omisskännlig symbol för Stralsund. Det är en av de äldsta och vackraste byggnaderna i tegelstensgotik längs med hela den tyska östersjökusten. Byggnadens historia, inklusive källarvalven tar sin början på 1200-talet.

Arkitektoniskt särskilt imponerande är den representativa utsmyckade fasaden, från 1370. Ovanför det stora fönstret finns här stadsvapnen från de åtta städer som vid tiden för rådhuset byggande ingick i Hansan. Hansan var ett handelsförbund  med syfte att säkra handeln i Nordeuropa från Belgien till Ryssland. Man hade enhetliga regler för att skydda sig mot oönskad konkurrens. Redan 1293 anslöt sig Stralsund till det ekonomiska och politiska viktiga handelsförbundet.

Under Hansans guldålder på 1300-talet omfattade den över 160 städer. Stralsund hade under tidens lopp blivit så rikt och mäktigt att staden var känd som ”Hansans pärla“ långt utöver Hansans gränser. Stralsunds viktigaste handelsvaror var fisk (huvudsakligen sill), spannmål och öl. Än idag sitter borgmästaren i det gamla rådhuset, varifrån han styr stadens utveckling. När flaggorna är hissade på rådhusfasaden symboliserar det att kommunfullmäktige sammanträder i den stora rådssalen.

Gamla rådhuset , Alter Markt , 18437 Stralsund
---