• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

Gorch Fock

Gorch Fock (I)

Gorch Fock (I)

När man besöker den imponerade tremastaren Gorch Fock (I) i hamnen får man ett bra intryck av de stora segelfartygens tid.
Skolskeppet byggdes 1933 under bara 100 dagar på varvet “Blohm & Voss“ i Hamburg och fick sitt namn efter den nordtyske författaren Gorch Fock.

Redan från första början hade man Stralsund som hemmahamn och skolskeppet användes för officersutbildning. Efter att 1945 ha sänkts vid ön Rügen och bärgats 1947 användes fartyget under åren 1950-2003 under namnet “Towarischtsch“ som skolskepp av den sovjetiska marinen. 2003 köptes fartyget av föreningen ”Tall-Ship Friends e.V.“. Föreningen har på sin fana att iståndsätta det gamla segelfartyget. Skolskeppet kan dagligen besökas och man kan till och med gifta sig på fartygets däck!

Gorch Fock , Hafen/Ballastkisten , 18439 Stralsund , Tel.:03831/666520 - Fax: 03831/666519
---