• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

Hamnen vid Fährbrücke

Nu är vi nere vid hamnen direkt vid Strelasund, som förbinder hansestaden Stralsund med Tysklands största ö Rügen. Här där staden möter havet kan man mycket väl föreställa sig att Stralsund redan på 1200-talet med sitt gynnsamma läge var en viktig handelsknutpunkt och under lång tid en viktig omlastningsplats för olika varor. Upp till 300 av de “tjockmagade“ Hansakoggarna seglade under Stralsunds flagga på Nord- och Östersjön. Koggarna var lastade med sill, öl, vin, tyg, pälsar och järnmalm och seglade på hamnar i Ryssland, Skandinavien, Frankrike, England och Nederländerna. 

Det äldsta hamnreglementet omnämndes redan 1278. På den tiden fanns långa träbryggor, som fungerade som angöringsplatser och omlastningsplatser för varorna. Under århundradenas lopp byggdes hamnen successivt ut och under den svenska tiden skedde en omfattande utbyggnad, då man bland annat anlade bastioner, anlade ordentliga bryggor och muddrade hamnbassängen. De båda hamnöarna skapades först under åren 1862 – 1868 till följd av utvidgningen av den dåvarande vallgraven. Under DDR-tiden var hamnen stängd för befolkningen. Först 1990 öppnades hamnöarna för allmänheten och man påbörjade omfångsrika byggnadsarbeten, så att området skulle kunna besökas av turister.

Mittemot hamnen i Stralsund – på andra sidan av Strelasund – kan man se Altefähr, den första orten på ön Rügen. Sedan 1925 arrangerar man här varje år under första veckoslutet i juli "Sundschwimmen", en omtyckt simtävling över en distans på cirka två kilometer. Den som istället vill njuta av en härlig hamnrundfärd kan göra så och lära känna Strelasund. Njut av Rügens natur och beundra gamla stans siluett. På hamnön finns det stora lagerhus från 1800- och 1900-talen, i vilka det idag finns fina restauranger och mysiga caféer .

---