• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

Introduktion till stadens historia

Stralsunds historia har alltid varit nära förbunden med havet. Det gynnsamma läget med hamnutlopp både i nordlig och östlig riktning samt de rika fiskevattnen med sill kring ön Rügen drog magnetiskt till sig köpmän och handlare. Det var de senare som upptäckte det gynnsamma geografiska läget och kom att anhopa enorma rikedomar i staden. Redan 1234 tilldelades den lilla slaviska fiskebyn Stralow stadsrättigheterna av fursten Witzlaw I. av Rügen. Snart utvecklades staden till att bli en florerande handelsplats med hantverkare och handlare.

Idag har den gamla hansastaden Stralsund cirka 58 000 invånare och upptogs i juni 2002 – tillsammans med hansastaden Wismar - på UNESCOs världskulturlista. Upptagande på världskulturlistan var en bekräftelse på de båda städernas unika karaktär, som UNESCO anser bör skyddas och bevaras för kommande generationer. Utslagsgivande för upptagandet på världskulturlistan var gamla stans sammanhängande bebyggelse med dess över 500 byggnadsminnesskyddade hus, den nästan komplett bibehållna medeltida stadsplanen och de många kyrkorna och klostren, det representativa rådhuset och de många gavelhusen, portarna och tornen i lågtysk tegelstensgotik. Denna byggstil har bidragit till att prägla den nordtyska staden. Förebilden för denna speciella form av gotisk byggnadsstil var de nordfranska katedralerna och den italienska tegelstenstekniken. Vid denna tid gjordes tegelstenarna av lera och blev väderbeständig genom en särskild brännteknik.

Men också den moderna arkitekturen har satt sin prägel på Stralsund och bidragit till att ändra på den gamla stadssiluetten. Sommaren 2008 öppnades OZEANEUM på hamnön. Det är ett spektakulärt museum med stora akvarier. Den nya bron till Rügen har också bidragit till att förändra staden. Bron invigdes i oktober 2007 och spänner en elegant båge till Tysklands största ö Rügen.

---