• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

Rådhuspassagen

Rathaus Stralsund

Rådhusets innergård

I rådhuspassagen finns en bronsstaty med den svenske kungen Königs Gustav II. Adolf. Den påminner om att det 1628 var svenskarna som hjälpte staden när den belägrades av fältherren Wallenstein och svensktiden som varade från 1648 till 1815. När man går runt stöter man titt som tätt på spår från den tiden när staden tillhörde Sverige. I rådhuset återfinns ett av dessa spår i form av en träkonstruktion i passagen (ett galleri), som byggdes 1680 efter ett utkast av en svensk arkitekt, samt barockportalen från 1720 med det svenska riksvapnet på rådhusets västsida.
700 år har satt sina spår på det historiska rådhuset. Under de första årtiondena användes byggnadskomplexet, även kallat ”Kophus“, huvudsakligen som ett handelshus. På markplanet fanns det 20 affärer med ingång utifrån. Övervåningarna och vindsutrymmena under taket användes som varulager för köpmännen. Först med tiden ändrades användandet och i mitten av 1400-talet tog rådsherrarna plats i byggnaden. Sedan 2005 finns i rådhuset den ständiga utställningen "Klingande världskulturarv"" från Baltische Orgel Centrums (BOC). Utgående från historiska instrument och dokument visar utställningen det baltiska orgelbyggarhantverkets historia från 1500- 1900-talen. UNESCO-plaketten, som informerar om att Hansastäderna Stralsund och Wismar 2002 fördes in i organisationens världskulturslista, finns i rådhuspassagen i riktning mot Ossenreyerstraße.

Gamla rådhuset , Alter Markt , 18437 Stralsund
---