• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

Scheelehaus

Scheelehaus Stralsund

“Scheelehaus“ ligger på Fährstraße 23/24. Den 9 december 1742 föddes i hus nr. 23 köpmannasonen Carl Wilhelm Scheele. Som apotekare och kemiker kom den senare i Sverige verksamme Scheele att bli världsberömd, bland annat genom sin upptäckt av syret. De med varandra förbundna medeltida husen var från början fristående, typiska medeltida gavelhus.

De användes som köpmannahus, huvudsakligen som varulager, men här bodde också köpmännen med sina familjer. Fasaden på hus nr. 23 är ett  1600-talshus  och är samtidigt ett typiskt exempel på arkitekturen under stadens svenska tid. Gavelhuset nr. 24 har på markplanet behållit sin medeltida prägel, medan gaveln uppvisar spår av de förändringar som gjorts under århundradenas lopp Framför portalen ställde man 1983 upp två medeltida s k Beischlagsteine. Dessa stenar var typiska för Hansan och var ett slags trappavsatser som även användes som omlastningsplatser. Huskomplexet restaurerades fullständigt 2010/11 och i de gamla murarna finns nu ett hotell och olika gastronomiska inrättningar.

Scheeles hus , Fährstraße 23-24
---