• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

St. Johannesklostret

St.Johanniskloster Stralsund

Ett stenkast från Alten Markt lockar det gotiska Johannesklostret med sina romantiska innergårdar och undanskymda vrår. 1254 byggde tiggarorden fransiskanerna St. Johannesklostret vid stadsmuren. Vid den gamla klosterkyrkan, som var en treskepps tegelstenskyrka, finns bara ruinerna kvar efter en förödande brand 1624 och andra världskrigets förstörelse.

Mitt i ruinen ställde man den 24 oktober 1988 upp en kopia av en pieta av bildhuggaren, grafikern och författaren Ernst Barlach med anledning av 50-årsdagen av dennes död. Den var tänkt att fungera som ett minnesmärke som skulle påminna om krigets fasor. Ett kulturhistoriskt intressant minnesmärke är “Räucherboden“ som byggdes efter branden 1624 på klostrets övre våningsplan. Längs med hela vindsgången finns på båda sidor små lägenheter, vars rökgångar mynnar ut i den öppna takstolen. På så sätt bidrog röken till byggnadens uppvärmning. Denna skorstenskonstruktion har gett våningsplanet dess ovanliga namn. Klostret, som idag delvis är ett museum, har värdefulla gotiska källar- och väggmålerier, exempelvis i Kapitelsaal. Salen används ofta för konserter och föredrag. På klosterområdet som är beläget direkt vid stadsmuren finns stadsarkivet och många vackra korsvirkeshus som idag fungerar som bostadshus.

På en av gårdarna finns en stenstod. Den restes 1988 på Judenstraße till minne av nationalsocialisternas förföljelse av Stralsunds judar. Efter den tyska återföreningen utsattes stoden för vandalism och 1992 flyttades den därför till den mer skyddade gården på Johannesklostret. Den judiska kyrkogården vid Greifswalder Chaussee och Judenstraße i gamla stan påminner också om Stralsunds judiska historia. Sedan 2006 har man också för att påminna om de judar i Stralsund som mördades av nationalsocialisterna placerat ut så kallade “Stolpersteine".

St. Johannesklostret , Schillstraße 27/28
---