• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

St. Nicolaikyrkan, innerrummet

Innerrummet

I den gotiska kyrkan finns många konstverk från olika århundraden. Vi har valt ut några objekt: En av de äldsta konstverken är den nästan två och en halv meter höga  monumentalskulpturen “Anna Selbdritt“, en av de viktigaste större skulpturerna i Östersjöområden  från tiden kring 1270. Med sitt astronomiska ur från år 1394 har kyrkan också ett imponerande tekniskt minnesmärke. Urverket är ett av de äldsta av sitt slag i Nordeuropa .

Det gotiska högaltaret gjordes cirka 1480 av en bildhuggarverkstad i Stralsund. Mellanbilden av det 6,70 m breda och 4,20 m höga altaret visar Jesu korsfästelse. På flyglarna och på huvudaltaret finns snidade träfigurer, som återger scener från passionshistorien. Predellan är tillägnad Jesu födelse. Målningarna på väggarna och pelarna från 1300-talet är väl bibehållna eller restaurerade. Det är sällan att gotiska tegelstenskyrkor har en sådan rik utsmyckning.  Det var bildhuggaren Andreas Schlüter från Berlin som tog fram utkastet i barockstil för huvudaltaret (1708) med dess avskilda sittplatser.

Altaret byggdes av en lokal verkstad. Den stora orgeln i St. Nicolai byggdes 1841 av Carl August Buchholz är idag med sina 56 register manualer och pedaler den största orgeln i Tyskland från tiden mellan 1800-1850. Under åren 2003-2006 restaurerades den av orgelbyggarföretagen Wegscheider (Dresden) och Klais (Bonn) och återfick sitt nyromantiska utseende. Under århundradenas lopp har kyrkan genomgått många restaureringar och ändringsarbeten. Exempelvis gjordes efter andra världskrigets förstörelse under åren 1947-1954 stora reparationsarbeten. Sedan 1990 restaureras kyrkan på nytt. I kyrkan genomförs nu regelbundet gudstjänster och konserter.

---