• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

St. Nicolaikyrkan, västportalen

Nikolaikirche Stralsund

St. Nikolaikyrkan omnämndes första gången 1276 i stadsboken och är därmed den äldsta av stadens kyrkor. Den är tillägnad skyddshelgonet för sjöfarare och köpmän, den helige Nicolai. Från början stod på detta ställe en liten hallkyrka.

Till följd av Stralsunds snabba utveckling  byggdes den på 1300-talet ut till att bli en kyrka med mäktiga dubbeltorn. Bara det faktum att man valde att bygga en katedraliknande kyrka i en region där man brukade ha hallkyrkor tyder på en stark religiositet och det behov att visa sin makt som kännetecknade stadens råd. Nicolaikyrkan i Stralsund var även stadens “rådskyrka“, det vill säga här genomfördes viktiga rådssammanträden och här mottog rådet viktiga sändebud från andra städer.

Kyrkan har bibehållit sin ursprungliga stil och anses vara en av nordeuropas vackraste medeltida byggnader. Innan reformationen 1525 hade kyrkan 56 altare. Än idag är kyrkan med sin inre utsmyckning en av de värdefullaste kyrkoinredningarna i hela nordtyskland.
Besök kyrkan och gör dig en egen bild.

St. Nicolaikyrkan, Västportalen , Alter Markt , Stralsund
---