• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

Stadsmuren, Kniepertor

Kniepertor

Stadsmuren med sina bibehållna stadstorn omnämndes skriftligen första gången 1256. Till att börja med bestod befästningsanläggningen av pålverk. Först senare skull den ersättas av en cirka 3 100 m lång stenmur med 10 torn och vaktgångar. Kniepertor – som du nu står framför – omnämndes första gången skriftligen 1293 och fick sitt nuvarande utseende under 1400-talet. En känd stralsundbo med namnet Knepe eller Kneper, gav tornet dess namn. 

Det nästan kvadratiska 18 meter höga stadstornet spelade ofta en viktig roll under stadens historia, som exempelvis när Wallenstein under trettioåriga kriget på denna plats utan framgång försökte tränga in i staden. Det lyckades 1809 när Napoleons trupper tågade in i staden. På tornets ena sida finns en plakett över Gustav von Petersson, som var en av den preussiske majorens Ferdinand von Schills medkämpar i kampen mot Napoleons ockupationsstyrkor. Petersson togs tillfånga och arkebuserades vid Kniepertor  den 4 juni 1809. Idag finns en lägenhet ovanför tornpassagen.

Stadsmuren
Kniepertor , Knieperstraße 10 , 18439 Stralsund
Kütertor , Am Kütertor , 18439 Stralsund
---