• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta

Stralsund - en individuell stadsrundgång

Under en omväxlande promenad kan man lära känna många av Stralsunds sidor. Varför inte förbereda semestern och på förhand samla information om våra intressanta byggnader och stadens spännande historia.

------

Wulflamhusets inre

 
Nu står vi i hallen i ett typiskt köpmannahus.
Köpmannahusen hade olika funktioner, det fungerade samtidigt som bostad, handelshus och varulager. Den stora hallen fungerade som presentations- och affärsrum och de övre våningsplanen fungerade som varulager.  In mot gården har hallen ett stort fönster som kallas “Lucht“, som fungerar som ljuskälla för det stora rummet. På gården finns en långsträckt tillbyggnad. Det är husets s k Kemladen , i vilket köpmannafamiljen hade sitt vardagsrum och sovrum. På Wulflamhusets första våningsplan finns förutom galleriet en mycket stor representativ sal, vilken hade till uppgift att understryka Wulflams särskilda roll och betydelse. Enligt skrifterna har man här firat många överdådiga fester.

---