• Svenska hemsida - Turistcentralen i hansastaden Stralsund
  • Staden karta
Övernattningsmöjligheter

Ni söker övernattningsmöjligheter i eller omkring vår stad? Då vi vill gärna hjälpa vid planeringen. Se på vår bokningsystem.

unser Counter

Våra tjänster:

  • Rumsförmedling
  • Stadsrundgångar och service för resegrupper
  • Souvenirer och informationsmaterial

      
Våra öppettider:    

  • 01.05. - 31.10.

Mån - Fre 10:00 - 18:00, Lör 10:00 - 16:00, Sön 10:00 - 14:00

  • 01.11. - 30.04.  

Mån - Fre 10:00 - 17:00, Lör    10:00 - 14:00

Världskulturutställningen

Utställningen i det renoverade barockpalatset informerar om världskulturstaden Stralsund och UNESCO:s världskulturprogram. Hur kommer det sig att man vill skydda intressanta natur- och kulturminnesmärken? Hur kan man bevara ett världskulturarv? Under en rundgång i utställningen finner man svaren på många av dessa frågor.

------
Welterbe-Ausstellung

Welterbe-Ausstellung

Den 5 juni 2011, världskulturdagen, öppnades den ständiga världskulturutställningen i gamla stan i Stralsund. Utställningen finns i det barocka byggnaden Olthofsche Palais vid Alten Markt. Byggnaden hade dessförinnan genomgått en tvåårig komplettsanering , med stöd av det nationella UNESCO-världskultprogrammets investeringsstöd. I den historiskt mycket värdefulla byggnaden har världskulturarvet sitt lokala kontor och här finns också den ständiga utställningen. I de fem olika utställningsavdelningarna informeras besökarna tematiskt om följande:

UNESCO och Världskulturprogrammet

I avdelning 1 presenteras UNESCO:s världskulturverksamhet. En jordglob mitt i rummet pekar på världskulturprogrammets internationella dimensioner. Små lampor visar var någonstans på de olika kontinenterna det finns sevärdheter som fått världskulturstatus.  Reseminnen från hela världen, som finns i fyra vitriner, åskådliggör den kulturella mångfalden på vår planet. På en bildskärm visas bilder från världskulturorter. Två textskärmar förmedlar bakgrundsinformation om UNESCO och organisationens arbete.

Världskulturarv i Tyskland

Avdelning 2 visar situationen i vårt eget land. Här visas de olika tyska städerna som tilldelats världskulturtiteln, anordnade efter det år de fått sina respektive titlar.  Stralsund och Wismar har vid sidan av yngre tyska världskulturorter en särskilt framskjuten plats.

Stralsund och Wismar

I samma rum finns en bildskärm på vilken man ser vilka kriterier Stralsunds måste uppfylla för att få vara med på världskulturlistan. Som viktigaste förutsättning gäller att stadens medeltida stadsplan, som förblivit näst intill intakt genom århundradenas lopp, skall bevaras. En film visar utgående från historiskt källmaterial och dokument, stadens historia och struktur från 1234 och fram till våra dagar.

En mediahörna i avdelning 3 ger möjligheter för den som ytterligare vill förkovra sitt vetande, med hjälp av informativa filmer.

I avdelning 4 beskrivs hur det gick till när Stralsunds och Wismars fördes upp på världskulturlistan. I rummets mitt finns ett mediabord som är tillägnar temat byggnads- och områdesminnesvård. Upplysta vitriner på väggarna beskriver kyrkor, kloster, köpmannahus och rådhuset.

Att leva med ett världskulturarv

Avdelning 5 belyser dagens situation, hur man lever, bor och arbetar i en stad med världskulturstatus. Vidare informerar man här om hur man arbetar med världskulturarvet. Utifrån stadsplaner och ritningar följer man saneringen av olika hus, nybyggnation och invånarutvecklingen under de senaste 20 åren.

På gården finns en stor sandlåda, i vilken det finns en stadsmodell över gamla stan. Med hjälp av spadar och penslar kan här de yngsta besökarna på sitt eget sätt uppleva och beskriva världskulturarvet.

 

Kontakt

Ansvarig för världskulturutställningen är hansastaden Stralsund. Mer direkt ansvarig är Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing. Kontaktperson är världskulturmanagerin Steffi Behrendt, Tel.: 03831/252 316, E-postadress: sbehrendt@Stralsund.de.

  • Öppningstider:          

Dagligen 10.00- 17.00, gratis inträde

  • Språk:                  

Tyska och engelska

  • Adress:  

Världskulturutställning
 Ossenreyerstraße 1
18439 Stralsund

---